Czy warto zakładać lokaty?

Lokaty, a inflacja.

Lokaty są obecnie najpopularniejszym sposobem na oszczędzania. Niosą za sobą niemal zerowe ryzyko. Lokata jest formą umowy jaka zawierana jest pomiędzy oferentem lokaty, a klientem. Dotyczy ona lokowania pieniędzy i jest zawierana na określony czas. Oferent lokaty ma obowiązek wypłacić na koniec okresu umowy klientowi kapitał wraz z uzbieranymi odsetkami. Zarabiamy na odsetkach i co najważniejsze nasze środki są chronione przed inflacją. Taka ochrona jest jedną z największych zalet zakładania lokat w banku. Mamy dodatkowe środki w postaci odsetek i jednocześnie dbamy o nasze pieniądze, aby ich wartość nie spadła.

Inflacja jest procesem wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Inflacja powoduje, że spada siła nabywcza pieniądza krajowego. Wpłacając swoje oszczędności na lokaty możemy nasze pieniądze przed tą inflacją uchronić. Przyczyn inflacji jest co najmniej kilka. Jedną z przyczyn inflacji jest nadmierne zwiększenie podaży pieniądza, które spowodowane jest jego emisją przez bank centralny. Z inflacją będziemy mieć do czynienia również w sytuacji, kiedy gwałtownie wzrosną koszta produkcyjne jakie doprowadzają do ograniczenia podaży. Jeżeli ma miejsce wzrost zagregowanego popytu w gospodarce oraz niezrównoważony budżet państwa z pewnością pojawi się inflacja. Jeżeli ma miejsce przeinwestowanie gospodarki lub jej struktura jest w jakiś sposób wadliwa przyczyni się to pojawieniu inflacji. Inflacja również może być wywołana przez import. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Jest to długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Taki poziom przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza. Jeżeli mamy do czynienia z deflacją po pewnym czasie uda nam się kupić więcej usług i towarów. Warto zakładać lokaty bankowe chociażby ze względu na ochronę naszych środków pieniężnych przez inflacją.

Negatywne skutki inflacji.

Inflacja niesie za sobą wiele skutków, które mają wiele negatywnych skutków. Jednym z nich jest redystrybucja siły nabywczej, w taki sposób, że skorzysta na tym emitent pieniądza, zaś dzieje się to kosztem reszty użytkowników tego pieniądza. Inflacja doprowadza do spadku wartości wierzytelności i wartości jakie nie są podległe waloryzacji. Ma to wpływ na zmniejszenie dochodów osób, które miały te dochody stałe. Takie skutki inflacji można zmniejszyć, jeżeli często będzie miała miejsce waloryzacja zobowiązań. Jeżeli ma miejsce inflacja ludzie nie chcą trzymać na kontach zbyt wielu środków pieniężnych co doprowadza do sytuacji pojawienia się tak zwanych kosztów zdartych zelówek. Inflacja jest zjawiskiem bardzo negatywnym, który niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Siłą nabywcza pieniądza staje się mniejsza co doprowadza do tego, że potencjalny konsument chce się tych pieniędzy pozbyć. Robi to poprzez kupno dóbr, których wartość nie maleje. Takie zjawisko doprowadza do tego, że napędza się sektor gospodarki, która zajmuje się produkcją trwałych dóbr. Towary stają się droższe. Przykładem może być wzrost ceny benzyny. Jeżeli ona wzrasta, wzrasta również koszt transportu oraz ceny wszystkich innych towarów, które są transportowane. Lokaty są ochroną przed inflacją naszych oszczędności. Jeżeli będziemy je trzymać na kontach lub w domu inflacja sprawi, ze ich wartość spadnie. Wpłacając pieniądze na lokatę mamy gwarancje, że inflacja ich nie dopadnie. Ofert lokat bankowych jest na tyle dużo, że bez najmniejszego problemu uda nam się znaleźć ofertę jaka dla nas będzie idealna i dzięki której jak najwięcej uda nam się zarobić.

Podział rynku finansowego

Rynek finansowy, jaki możemy dziś obserwować dzieli się na dwa najważniejsze ogniwa, czy też inaczej mówiąc elementy. Jednym z nich jest rynek pierwotny, który cechuje się tym, że właśnie w tym miejscu dochodzi do sprzedaży nowych emisji papierów wartościowych. Papiery te emitowane są przez inwestora oraz sprzedawane pierwszemu nabywcy. Drugim rodzajem rynku finansowego jest rynek wtórny, na którym dokonują się kolejne transakcje pomiędzy kolejnymi inwestorami. Oprócz tych dwóch podziałów wyróżnić można także rynek finansowy regulowany, w którym wymienia się papiery wartościowe, jakie zostały dopuszczone do obrotu publicznego, oraz rynek nieregulowany, czyli pozagiełdowy. Wedle podziału w rynku regulowanym wyróżnić można także rynek urzędowy, oraz rynek nieurzędowy. Najważniejszym dziś rynkiem papierów wartościowych w Polsce jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. To tutaj dochodzi do emisji papierów wartościowych oraz do ich dalszej wymiany pomiędzy najważniejszymi inwestorami z całego świata.

Hipoteka

Banki, jeżeli już pożyczają środki finansowe w ramach kredytów muszę je w odpowiedni sposób zabezpieczać. Zdecydowanie najchętniej stosowaną przez banki formą zabezpieczenia, w sytuacji, gdy w grę wchodzą naprawdę bardzo okazałe sumy pieniędzy jest hipoteka. Z pewnością każdy słyszał o hipotece, ale nie wszyscy do końca wiedzą, z czym wiąże się owo pojęcie. Na wstępie należy powiedzieć, że hipoteka najczęściej nakładana jest przy kredytach mieszkaniowych, czyli takich, gdzie banki udzielając kredytobiorcy bardzo dużych sum.

Takie zabezpieczenie jest koniecznością, ponieważ pieniądze, które banki udzielają w większości przypadków pochodzą z lokat swoich klientów. Na podstawie tego, co przed momentem zostało powiedziane nie ma się, co dziwić temu, że strona bankowa stara się w jak najpełniejszy sposób zabezpieczyć przed sytuacją, gdzie kredytobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań kredytowych, a jego aktualna sytuacja finansowa nie wróży na tym polu, jakiejkolwiek większej poprawy. Hipoteka przestaje istnieć, kiedy kredytobiorca spłaci całość kredytu.

Rata

Każdy, kto decyduje się na to żeby wziąć kredyt w banku powinien mieć świadomość tego, że będzie musiał na ściśle określonych warunkach spłacać raty. Dla jednych raty kredytu są codziennością i w zasadzie bez pomocy banku przykładowo nie byliby w stanie otworzyć własnego biznesu czy kupić mieszkania. Dla innych rata związana czy to z kredytem czy też z pożyczką jest największą zmorą, od której chcieliby w jak najszybszym czasie się uwolnić.

To, jaką ratę kredytu lub pożyczki będzie miała osoba zainteresowana tego rodzaju formami wsparcia finansowego przez banki zależna jest między innymi od indywidualnych ustaleń, które ostatecznie zostają zawarte w umowie. Jednym z najlepszych sposobów na obniżenie raty kredytu jest staranie się w banku o jak największe obniżenie oprocentowania.  

Oprocentowanie ujemne i jego konsekwencje w przyszłości

Na chwilę obecną lokaty bankowe są jeszcze oprocentowane dodatnio, choć – biorąc pod uwagę inflację i podatki – inwestorzy tracą tu około 3 procent w skali roku (zależnie od lokaty). Niestety nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się zmienić. Wręcz przeciwnie – trzeba wziąć pod uwagę, że wysokość oprocentowania lokat może spaść poniżej 0. Oznacza to rzecz jasna konieczność uregulowania dodatkowych zobowiązań względem banków, które przechowują pieniądze klientów.

Co to oznacza w przyszłości?

Spadek wartości oprocentowania poniżej zera to nie tylko przekroczenie określonego progu psychologicznego, ale też konieczność uwzględnienia pewnych czynników, które ów krok wywoła. Jakie następstwa może ów spadek wywołać? Z jakimi skutkami trzeba się liczyć?

Spadek wartości wkładów. Na chwilę obecną, pandemia koronawirusa niejako

zmusiła

klientów banków do oszczędzania jeszcze większych sum pieniędzy. Dzięki temu – przynajmniej w pewnym stopniu – banki nie muszą się obawiać, że zabraknie im kapitału. Problem w tym, że wprowadzenie ujemnego oprocentowania, doprowadzi do lawinowego wycofywania się inwestorów wraz z ich kapitałem. Krok ten sprawi, że na rynku pojawi się jeszcze więcej pieniędzy, które tym samym mogą jeszcze szybciej tracić swoją wartość. No chyba, że inwestorzy postawią na inne narzędzia inwestycyjne.

Wzrost zainteresowania obligacjami państwowymi to kolejne następstwo zmian w kontekście wartości oprocentowania lokat. Bądźmy szczerzy – gwałtowny spadek oprocentowania wymusi na inwestorach kierowanie swego kapitału zupełnie gdzie indziej. Ciekawą alternatywą mogą być tu np. obligacje państwowe, które – w przeciwieństwie do lokat – dają wystarczającą stopę zwrotu, by mówić przynajmniej o zwrocie wydatków poniesionych z tytułu inflacji.

Spadek płynności aktywów przechowywanych na lokatach (i nie tylko), to kolejne następstwo obniżenia oprocentowania lokat poniżej progu 0 procent. Banki będą musiały zacząć liczyć się z faktem, że pieniądze ich klientów będą znacznie łatwiej upłynniać się, a co za tym idzie – nie będą już tak pewnym środkiem inwestycyjnym. Czy banki zniosą tak dużą presję? Przecież nie da się zmusić nikogo do przechowywania na koncie lub lokacie własnych pieniędzy?

Kilka słów podsumowania

Podsumowując, przechowywanie pieniędzy na lokatach bankowych będzie coraz mniej opłacalne, a w końcu przyniesie określone straty. Problem w tym, czy banki (i cała gospodarka) są przygotowane na tak duży wstrząs. Bądź, co bądź – nie jesteśmy jako społeczeństwo na taki krok przygotowani.

Poszerzenie franczyzy – sprawdź czy jesteś na to gotowy i postaraj się o kredyt!

Franczyzobiorcy stają przed innymi wyzwaniami, niż pozostali właściciele małych firm. Więcej wyzwań, naprawdę stoi przed nimi. Muszą radzić sobie ze wszystkimi typowymi drobnymi operacjami biznesowymi. Ale również trzeba pracować w strukturze dyktowanej przez franchisingodawcę. Różnice te mogą wpłynąć na opcje, jeśli chodzi o kredyty dla małych firm. Jeśli zastanawiasz się nad drugą lokalizacją franczyzy, zakładam, że twój oryginalny sklep ma się dobrze. I stworzyłeś dobrą współpracę z firmą macierzystą. Mam kilka wskazówek, które pomogą Ci znaleźć najlepiej dopasowane pożyczki dla małych firm, aby otworzyć nową lokalizację. Ale wiem, że każdy franczyzodawca działa inaczej. Więc na potrzeby tego artykułu będę ogólny. Możesz postępować zgodnie ze wskazówkami, które pasują do Twojej sytuacji.

Czy jesteś gotowy?

Idea otwarcia drugiej lokacji jest kusząca: oferuje poszerzoną liczbę klientów, dodatkowy prestiż i większe zyski. Jednak ekspansja może być niebezpieczna i chodzi podejmowanie dodatkowych obowiązków, dlatego jeśli zdecydujesz się na to zanim będziesz gotowy, może to spowodować upadek istniejącej firmy. Czy jesteś pewny swojej decyzji o rozszerzeniu działalności?

Twoja firma macierzysta mogła zatwierdzić twoją aplikację na to że chcesz otworzyć drugą lokalizację. Ale nadal będą ograniczenia i wymagania, które będziesz musiał przestrzegać. Niezależnie od tego, jakie są, zaleca się aby upewnić się w dwóch rzeczach:

Znalazłeś idealną lokalizację.

Nie chcesz po prostu odciągać klientów od bieżącego sklepu. Ale idealna separacja zależy od twojej konkretnej franczyzy i grupy docelowej. Czy Twój obecny sklep może funkcjonować bez Twojej osobistej obecności? W drugiej lokalizacji Twoja uwaga zostanie podzielona. Czy wynajmiesz przestrzeń? Czy będziesz musiał zbudować od zera? Wpływa to znacząco na wielkość i rodzaj pożyczek dla małych firm, które powinieneś rozważyć.

Potrzebujesz więcej niż przestrzeń

Pożyczki dla małych firm dają kapitał obrotowy na rozwój. Możesz wykorzystać niektóre z tych pieniędzy na zakup sprzętu do nowej lokalizacji. Ale zamiast tego możesz rozważyć leasing. Może to być szczególnie atrakcyjne, jeśli trzeba często aktualizować sprzęt. Lub, jeśli sprzęt pochłonie duży kawałek twojej pożyczki.

Należy porównać koszty leasingu lub finansowania sprzętu z zakupem bezpośrednim. Płacenie gotówki z góry poprawi przepływ gotówki. To może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ franszyzy działają zazwyczaj na bardzo wąskich marginesach. Ale może być mądrzej wykorzystać ten kapitał na inne aspekty twojego nowego sklepu.

Będziesz także potrzebować nowych pracowników. I możesz wykorzystać część kapitału obrotowego z pożyczki biznesowej na pokrycie listy płac. Osoby, które zatrudniasz, mogą źle lub dobrze wpłynąć na nową lokalizację. Niektóre firmy franczyzowe mają surowe zasady dotyczące miejsca i sposobu zakupu sprzętu, zapasów i materiałów eksploatacyjnych. Możesz mieć tutaj niewiele do powiedzenia. Ale obsługa klienta to obszar, w którym masz pełną kontrolę nad swoją firmą.

Jeśli Twój obecny sklep się powiedzie, prawdopodobnie masz świetny personel. Pozwól im pomóc w szkoleniu nowych osób. To pomoże ci uzyskać drugą lokalizację na solidnym początku. Im szybciej możesz rozwinąć swój nowy biznes, tym większy zysk zobaczysz na pożyczce dla małych przedsiębiorstw.

Zakładając, że Twoja franczyza ma dobrą zdolność kredytową, możesz kwalifikować się do zwykłego kredytu na działalność gospodarczą. Bank będzie chciał szczegółowych informacji finansowych. I zabezpieczenia. Będą również patrzeć na ogólną wydajność franczyzy.

Kredyt – podstawowe zasady

Kredyt gotówkowy stanowi jeden z najpopularniejszych produktów. Z tą decyzją wiążą się spore konsekwencje. Przez kilka miesięcy, a nawet parę lat będziemy musieli go spłacać. Dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, jakie są podstawowe zasady i procedury jego otrzymania.

Wiele gospodarstw domowych korzysta z kredytów gotówkowych i nie wyobraża sobie funkcjonowania bez ich pomocy. Nie dziwi więc, że rynek pożyczek jest tak bogaty. Ciągle pojawiają się też nowe produkty, które mają jeszcze lepiej zaspokoić oczekiwania klientów. Instytucje konkurują ze sobą i to nie tylko warunkami danej pożyczki, ale i uproszczonymi procedurami czy skróconym okresem oczekiwania na decyzję kredytową. Jakie są podstawowe zasady udzielania kredytów? Instytucje finansowe chcąc przekonać do siebie klientów proponują zróżnicowane produkty. Pośród nich znajduje się kredyt dla osób indywidualnych, wśród nich kredyt ratalny, kredyt refinansowany, kredyt na działkę czy kredyt na umowę zlecenie. Dostępne są też kredyty firmowe, w tym kredyt inwestycyjny, kredyt dla nowych firm czy kredyt na start. Banki i firmy pożyczkowe stosują różne hasła reklamowe, aby zachęcić klientów do zaciągnięcia zobowiązania.

Banki proponują tez bardzo często udogodnienia, które czynią kredyt łatwiejszymi. Np. umożliwiając zaciągnięcie kredytu przez stronę internetową. Inne opcje dotyczą preferencyjnych warunków zobowiązania w zależności od spełnienia dodatkowych warunków, pośród nich znajduje się obniżone oprocentowanie, pod warunkiem regularnych wpływów z wynagrodzenia, czy karencja w spłacie i wakacje kredytowe. Często proponuje się też bonusy i premie pieniężne za skorzystanie z produktu.

Czy kredyt i pożyczka to to samo? Dla wielu osób tak, jednak to to samo. Niekiedy używa się ich zamiennie. Należy jednak pamiętać, że są to dwie odrębne formy finansowania. Zacznijmy od tego, że umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność osoby biorącej pożyczkę określoną ilość pieniędzy. Biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy. Pożyczkę mogą udzielać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Co ważne dla pożyczkobiorcy nie musi on określać celu na jaki zaciąga zobowiązanie. A zabezpieczenie pożyczki ustalane jest indywidualnie.

Umowa kredytowa zawsze jest odpłatna. Tym samym bank żąda wynagrodzenia, zazwyczaj w formie odsetek, spłacanych wraz z ratami samego kapitału za udzielenie zobowiązania. Kto może starać się o kredyt? Podstawowym warunkiem, który należy spełnić, jest posiadanie zdolności kredytowej. Bank sprawdzi więc, czy posiadamy zdolność do spłaty określonej wysokości kredytu w terminie. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i firm. W celu ustalenia zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę wiarygodność klienta, jego wpływy na konto i historię spłaty posiadanych zobowiązań. Wszystko to wpływa na decyzję banku.

Kilka słów o kredytach hipotecznych

Kto nie marzy o własnym mieszkaniu bądź domu dla swojej rodziny? Czasem chcielibyśmy wszystko w nim zaaranżować samodzielnie – tak jak sobie wyśniliśmy. Czasem zaś wolimy skorzystać z rynku wtórnego. Niestety nie każdego z nas stać na zakup czegoś własnego. W takich przypadkach z pomocą może przyjść kredyt hipoteczny. To rodzaj zobowiązania, które charakteryzuje się zabezpieczeniem w postaci hipoteki obciążającej nieruchomość, którą kupujemy. Bank traktuje ją jako rodzaj ubezpieczenia w przypadku kłopotów z ewentualną spłatą zaciągniętego kredytu i w ostateczności, gdy kredytobiorca rzeczywiście nie wywiązuje się z obowiązku spłaty zobowiązania, ma prawo sprzedać obciążoną hipoteką nieruchomość, by móc odzyskać swoje pieniądze. Dopiero w momencie całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przez pożyczkobiorcę nieruchomość zostaje w pełni zwolniona z obciążeń.

Najważniejsze warunki przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny zaciągany jest nawet na kilkadziesiąt lat. To bardzo długi okres kredytowania, dlatego banki stawiają przed ewentualnymi kredytobiorcami naprawdę wysokie wymagania. Najważniejszymi warunkami, które musimy spełnić przy składaniu wniosku kredytowego są:

– wkład własny (warto zaznaczyć, że kredyt hipoteczny bez wkładu własnego dziś praktycznie nie jest możliwy; nasze oszczędności są koniecznością, ponieważ na nieruchomość z założenia składa się bank razem z kredytobiorcą – nigdy sam bank; ewentualny kredyt zaś wypłacany jest w transzach, które są ściśle określone; oczywiście im większy procent wartości nieruchomości stanowi nasz wkład własny, tym bardziej atrakcyjny kredyt hipoteczny możemy dostać);

– zdolność kredytowa (składają się na nią: wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia oraz forma i warunki zatrudnienia, inne zaciągnięte już finansowe zobowiązania, sytuacja rodzinna kredytobiorcy i związane z nią miesięczne wydatki; warto wspomnieć, że para zaciągająca kredyt posiada zazwyczaj większą zdolność kredytową niż osoba samotna, dlatego często do kredytu osoby samotnej czasem dopisuje się osoby trzecie (np. rodziców), które mają za zadanie zabezpieczyć zdolność kredytową pożyczkobiorcy);

– pozytywna weryfikacja klienta w BIK-u (banki przy pomocy Biura Informacji Kredytowej analizują naszą historię kredytową, by sprawdzić, czy w przeszłości nie mieliśmy problemów z regularną spłatą zaciąganych pożyczek i innych zobowiązań; ma to oczywiście ogromny wpływ na zgodę na udzielnie kredytu i jeśli nasza historia okaże się być dla nas niekorzystna, niestety nie pomoże nam nawet bardzo wysoki wkład własny, ponieważ dla banku jesteśmy niewiarygodni, co skutkuje zazwyczaj odrzuceniem naszego wniosku kredytowego).

Formalności i dokumenty

Poza wyżej wspomnianymi czynnikami, przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, musimy też przebrnąć przez formalności, których jest niestety niemało. Podstawowymi potrzebnymi dokumentami są oczywiście te, które potwierdzają naszą tożsamość i pełnoletniość (dowód osobisty itp.) oraz wniosek o kredyt hipoteczny. Załącznikami to niego są między innymi: zaświadczenia potwierdzające nasze dochody, dokumenty poświadczające wpłacony wkład własny, wypisy z księgi wieczystej nieruchomości i inne. Reszta dokumentów zaś zależy od konkretnej sytuacji danego kredytobiorcy. Może to odrobinkę przerażać, dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy specjalisty – doradcy finansowego, który pomoże wybrać odpowiednią dla nas ofertę kredytową, skompletować potrzebne zaświadczenia itp. Kredyt hipoteczny jest niekiedy bardzo ryzykownym posunięciem, jednak gra jest warta świeczki – stawką jest przecież wymarzone mieszkanie bądź dom.

Oferty na kredyty gotówkowe i wyszukanie ciekawych

Odpowiednie wyszukanie ofert na kredyty gotówkowe, które dla zainteresowanych osób będą najlepsze nie stanowi obecnie zbyt wielkiego problemu. Pomocny w tej kwestii z pewnością jest Internet i te narzędzia, które można w nim znaleźć.

Wyszukiwarki kredytów – szybko i bez problemu

Wyszukiwarki kredytów pozwalają na błyskawiczne znalezienie takich propozycji, które spełniają oczekiwania klientów. Ponieważ każdy ma inne oczekiwania wobec ofert, w wyszukiwarkach można znaleźć możliwość wybrania interesujących kryteriów lub ich samodzielnego wpisania. Najczęściej wybierane są kwoty kredytu, okres spłaty zobowiązania czy też wysokość oprocentowania. Niektóre wyszukiwarki oferują także możliwość wyszukiwania ofert na podstawie podanej wysokości raty miesięcznej. To opcja, po którą bardzo chętnie sięga wiele osób, pozwala bowiem dopasować zobowiązanie do możliwości domowego budżetu.

Co jest istotne przy poszukiwaniu kredytu

Wybierając kredyt klienci zazwyczaj patrzą na możliwość uzyskania intersującej ich kwoty jak również na oprocentowanie zobowiązania. Dzięki temu bowiem koszt kredytu jest niższy, co przy wyższych sumach jest sporą oszczędnością. Rosnące zainteresowanie tego typu produktami powoduje, że banki z każdym rokiem przedstawiają coraz więcej ofert. Duży wpływ na to, że ich warunki są coraz korzystniejsze dla klientów ma fakt, iż konkurencja na rynku usług bankowych jest coraz większa, co powoduje że konkurują one właśnie dopasowywaniem propozycji do wymagań klientów. Ponieważ niższy koszt kredytu zalicza się do tych elementów, które przyciągają uwagę, nie dziwi sytuacja, w której banki rezygnują z prowizji za udzielenie kredytu czy podobnych opłat jak również proponują obniżone oprocentowanie. To pozwala im wyróżnić się spośród wielu innych banków i tym samym zainteresować znacznie więcej osób.

Korzyści dla internautów

Bardzo duże korzyści, a raczej niezwykle ciekawe oferty coraz częściej otrzymują osoby korzystające z bankowości elektronicznej. Zazwyczaj bowiem banki przygotowują dla nich indywidualne oferty, dostosowane do ich możliwości jak również opcje podpisania umowy z pomocą kliknięć myszką, bez potrzeby przedstawiania dodatkowych dokumentów czy czekania na dosłanie umowy do domu. Dzięki temu klienci bardzo często mogą otrzymać pieniądze już w ciągu kilkunastu minut, co z pewnością dla wielu jest dogodnym rozwiązaniem. Mogą się bowiem zdecydować na kredyty nawet w sytuacji, gdy w czasie zakupów wpadnie im w oko coś, na czego zakup nie posiadają odpowiedniej ilości środków finansowych.

Czy motobanki są korzystne?

Kredyty samochodowe stają się dziś doskonałą alternatywą dla wszystkich tych, którzy marzą o nowym aucie, jednak nie dysponują wystarczającą ilością gotówki. Większość autoryzowanych dilerów oferuje rozwiązania przygotowane przez tzw. motobanki, które są poniekąd na podstawie zawartej wcześniej umowy, powiązane z daną marką. I tak w salonach japońskiej Toyoty będziemy mogli skorzystać z oferty Toyota Banku, a w przypadku francuskiego Citroena i Peugeota, odpowiedzialny za kredytowanie będzie Citroen Bank. Jednak zdarzają się dilerzy, którzy pomimo umów zawartych z motobankami, bardzo często korzystają również z usług tradycyjnych placówek bankowych. Importerzy trochę kręcą nosem na takie rozwiązanie, jednak nie jest to w żaden sposób zabronione prawnie.

Roczna stopa oprocentowania RRSO

Sprawdzając dostępne na rynku kredyty samochodowe, nie należy za bardzo sugerować się nominalną stopą jego oprocentowania. Nie sugerujmy się tym co przeczytamy na ulotce z banku i nie podejmujmy decyzji na podstawie tego co tam przeczytamy. Warto zdać sobie sprawę, że dużo więcej na temat kredytu i jego atrakcyjności powie nam roczna stopa oprocentowania RRSO i to o nią powinniśmy pytać przede wszystkim podczas wizyty w banku celem zaciągnięcia kredytu. Zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy ta druga okazywała się nawet sześciokrotnie wyższa od oprocentowania nominalnego. Nie dajmy się więc sztuczkom bardzo często stosowanym przez banki, nie tylko w przypadku kredytów samochodowych, ale przy okazji wszelkiego rodzaju pożyczkach. Należy także pamiętać, że wszelkie możliwe koszty generowane są przede wszystkim od okresu trwania kredytu. Dlatego podczas wizyty w banku warto poprosić o tabelę opłat i prowizji i nie dać się pod żadnym pozorem nabić w butelkę. Tym bardziej, że niektóre z nich potrafią być naprawdę zaskakujące. Przykładowo Volkswagen Bank oczekuje opłaty w wysokości 35 złotych za wypożyczenie karty pojazdu, natomiast Getin Bank chce pieniędzy za wydanie zgody za montaż instalacji gazowej i haka holowniczego. Dla wielu może być to rozwiązanie absurdalne, jednak i o takich aspektach należy pamiętać przy wyborze odpowiedniej dla nas opcji. Kredyty samochodowe zaciągamy bowiem na lata i musimy zrobić wszystko aby ich spłacanie było dla nas jak najmniej uciążliwe.

Trudności w dostępnie do kredytów w czasach kryzysu

Podejście do udzielania kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz konsolidacyjnych zmienia się w bankach przez stan pandemii. Na co powinien przygotować się potencjalny klient bankowości detalicznej?

Jak zmienia się polityka udzielania kredytów?

Przede wszystkim duże placówki zmieniają politykę przy analizie kredytobiorców z sektorów gospodarki najbardziej zagrożonych całkowitą utratą płynności. Można tutaj wskazać branżę turystyczną, hotelarską, część gastronomii stacjonarnej, usługi wynajmu krótkoterminowego, fotografów ślubnych, zakłady usługowe. W czasach kryzysu banki nie akceptują już praktycznie umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło i umów zlecenie. To umowy możliwe do rozwiązania od ręki, bez żadnego uzasadnienia i bez ochrony prawnej. Banki bowiem nie biorą pod uwagę programów socjalnych, ani „pomocy” rządowej.

Banki również mają problemy z portfelem kredytowym

Oferta kredytowa zmienia się najbardziej w bankach o źle zdywersyfikowanym dotychczas portfelu kredytowym. Niektóre placówki mają na karku wyroki unijnego Trybunału Sprawiedliwości, czy spory z frankowiczami. Trudno zatem mówić, aby banki zagrożone biznesowo obsługiwały klientów ze średnią, złą zdolnością kredytową. Nawet w instytucjach najpopularniejszych z perspektywy klientów podnosi się wkład własny wymagany do kredytu hipotecznego.

Kredyt konsolidacyjny sprawdzi się w kryzysowych czasach

Tak naprawdę kredyt konsolidacyjny to dalej atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ łączy w sobie niezbędne zalety optymalizacji ekonomicznej i pozwala na obniżenie raty do bardzo korzystnych poziomów gwarantujących utrzymanie płynności, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Po kredyt konsolidacyjny sięgniesz całkowicie online. Banki przystosowały systemy i schemat komunikacji, aby nie narażać się na osobisty kontakt. Zadłużenie otrzymasz szybciej przy odpowiednim zabezpieczeniu majątkowym. W branży widać ograniczenie kredytowe do pewnych poziomów, jeżeli zabezpieczenie majątkowe w ogóle nie występuje.

Wysoka zdolność kredytowa punktuje

Na rynku kredytowym w czasach kryzysu zyskają na pewno klienci z bardzo wysokimi dochodami, ze stabilną sytuacją ekonomiczną, etatowcy (umowa o pracę na czas nieokreślony). Prowadzenie działalności gospodarczej jest praktycznie skazane na odrzucenie wniosku, szczególnie przy stawianiu pierwszych kroków w biznesie.

Szybkie podsumowanie

Kredyt konsolidacyjny online to najlepsze rozwiązanie w kryzysowych warunkach funkcjonowania gospodarki, ponieważ dobrze steruje ratą i dopasowuje się do potrzeb większości kredytobiorców zagrożonych utratą płynności. Ograniczenia w bankach warto monitorować na bieżąco, aby nie składać wniosków w ciemno.

Czy warto wziąć kredyt na budowę domu w 2021? – Odpowiadamy !

Czy warto wziąć kredyt na budowę domu w 2021

W ubiegłym roku pomimo pandemii na kredyt hipoteczny zdecydowały się tysiące Polaków i część z nich zaciągnęła to zobowiązanie z myślą o budowie domu. Zastanawiasz się, czy w 2021 roku wciąż warto skorzystać z kredytu hipotecznego na dom? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, a także wyjaśnimy, jakie warunki trzeba aktualnie spełnić, by uzyskać takie finansowanie w polskich bankach oraz jak znaleźć korzystną ofertę.

Kredyt hipoteczny na dom – na jakich zasadach jest udzielany w 2021 roku?

Pandemia koronawirusa wpłynęła w zeszłym roku na politykę kredytową banków, które przez pewien czas zaostrzyły warunki udzielania kredytów hipotecznych. Klienci wielu instytucji musieli przedstawić wyższy wkład własny, a także liczyć się z bardziej skrupulatnym badaniem zdolności kredytowej. Już pod koniec ubiegłego roku jednak na rynku pojawiły się oferty na starych zasadach, co ożywiło popyt na kredyty hipoteczne – zarówno te mieszkaniowe, jak i na budowę domu.

W 2021 roku, przynajmniej na dzień pisania niniejszego tekstu, oferty banków wydają się dość atrakcyjne. Ich oprocentowanie jest wciąż dość niskie z powodu niskich stóp procentowych i wynosi od około 2,3 do 3,3%. Nie brakuje także ofert promocyjnych np. bez prowizji.

Jeśli chodzi o pozostałe warunki, są one bardzo podobne jak w zeszłym roku. Minimalny wkład własny wymagany jest na poziomie 20-30%, choć kilka instytucji oferuje kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym np. Bank Millennium, mBank oraz Santander. Wciąż maksymalny okres kredytowania może wynieść 35 lat.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać w 2021 roku kredyt na dom?

Chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny na dom w 2021 roku, należy liczyć się z tym, że banki wciąż będą dość rygorystycznie oceniać zdolność kredytową, której posiadanie jest podstawowym warunkiem uzyskania finansowania.

Ważna jest nie tylko wysokość zarobków, ale także forma zatrudnienia oraz branża, w jakiej pracujemy. Banki zdecydowanie preferują stałe umowy o pracę i to najlepiej na czas nieokreślony. Niechętnie natomiast udzielają finansowania osobom uzyskującym dochody na podstawie umów cywilnoprawnych czy z działalności gospodarczej. Szczególnie ostrożnie podchodzą do osób pracujących w branżach dotkniętych skutkami lockdownów, a więc w turystyce, gastronomii, transporcie czy handlu.

Oprócz zarobków przy badaniu zdolności kredytowej banki pod lupę biorą także zobowiązania. Pozytywna historia w BIK oraz brak wpisów w rejestrach dłużników z pewnością będzie działała na korzyść przyszłego kredytobiorcy.

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na dom należy także mieć wkład własny. Warto tutaj pamiętać, że w wielu bankach może nim być działka budowlana, a niekoniecznie gotówka. W przypadku ofert z niskim wkładem własnym 10% konieczne będzie jednak wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Do złożenia wniosku o finansowanie budowy domu niezbędne będzie dostarczenie szeregu dokumentów, z których dość istotnym jest kosztorys budowlany. Banki wymagają także zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.

Czy warto ubiegać się o kredyt hipoteczny w 2021 roku?

Biorąc pod uwagę aktualne oferty kredytów hipotecznych, można śmiało powiedzieć, że warto z nich skorzystać. Atutem jest niskie oprocentowanie wynikające z niskich stóp procentowych, co przekłada się na dość niskie koszty zaciągnięcia zobowiązania. Warto jednak mieć świadomość, że stopy procentowe mogą zostać podniesione – taką możliwość wyraził już jeden z przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, który przewiduje takie zmiany w II połowie 2021 roku. W takim przypadku można rozejrzeć się za kredytem hipotecznym ze stałym oprocentowaniem, pamiętając jednak, że będzie ono obowiązywało tylko przez kilka pierwszych lat spłaty zobowiązania (potem zostanie zamienione na zmienne).

Przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu na budowę domu, należy wziąć pod uwagę swoją sytuację ekonomiczną oraz jej perspektywy. Wciąż nie wiadomo, jak rozwinie się pandemia, która ma duży wpływ na rynek pracy.

Zachętą do ubiegania się o kredyt hipoteczny na dom mogą być dzisiaj uproszczone procedury wnioskowania. Wiele banków umożliwia bowiem złożenie wniosku w sposób zdalny przez Internet, a niektóre rezygnują nawet z wymogu dostarczenia wielu dokumentów.

Jak znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny na budowę domu?

Jeżeli podejmiesz decyzję o zaciągnięciu zobowiązania, postaraj się wybrać najlepszy kredyt hipoteczny, jaki jest dostępny w danym momencie na rynku. Najlepszy, czyli przede wszystkim najtańszy. Pamiętaj, że o kosztach decyduje nie tylko oprocentowanie (składa się na niego stawka WIBOR(R) i marża), ale także prowizja i ewentualnie inne opłaty pobierane przez bank. Oferty porównuj zatem według RRSO dla tej samej kwoty zobowiązania i okresu spłaty. Jest to wskaźnik odzwierciedlający wszystkie koszty kredytowania.

Do porównania ofert wykorzystaj dostępne w Internecie rankingi i porównywarki produktów. Przydatnym narzędziem jest też specjalny kalkulator – kredyt hipoteczny na dom można w nim dość dokładnie sprawdzić w różnych bankach pod kątem kosztów, a także od razu dokonać symulacji rat przy określonej kwocie zobowiązania oraz okresie spłaty.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.