Kredyt hipoteczny – warunki uzyskania

Kredyt hipoteczny – warunki uzyskania
Kredyt hipoteczny – warunki uzyskania

Kredyt hipoteczny to dogodne rozwiązanie dla osób, które szybko chcą sfinansować zakup mieszkania, działki budowlanej czy remont domu. Wiele banków oferuje kredyt hipoteczny, ale klient musi spełnić określone warunki, by móc go uzyskać. Z tego wynika, że z takiej formy finansowania mogą skorzystać tylko nieliczni – wewnętrzna polityka kredytowa przed kredytobiorcami stawia szereg warunków.

Kredyt hipoteczny – ogólne warunki

Kredyt hipoteczny w przeciwieństwie do kredytu gotówkowego trudniej uzyskać. Wiąże się to przede wszystkim z większą kwotą kredytowania. Banki, chcąc się zabezpieczyć przed ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy, przed podjęciem decyzji kredytowej analizują szereg czynników. Dodatkowo kredytobiorca koniecznie musi zdecydować się na zabezpieczenie kredytu na wypadek niewypłacalności.

Na uzyskanie kredytu hipotecznego wpływają takie czynniki jak:

  • zdolność kredytowa
  • historia kredytowa
  • zabezpieczenie kredytu
  • cel kredytu

Kredyt hipoteczny a zdolność kredytowa

Kredyt hipoteczny mogą zaciągnąć jedynie osoby, które posiadają wystarczającą zdolność kredytową czyli potencjalną możliwość spłaty rat kredytu. Zdolność kredytowa jest uzależniona od wielu czynników. Obejmuje ona przede wszystkim dochody, które są regularne i stałe, na przykład z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, prowadzenia działalności gospodarczej, z tytułu świadczeń socjalnych. Wliczają się comiesięczne zobowiązania (rat kredytów, limitów na kartach kredytowych czy alimentów), a także liczba osób na utrzymaniu w gospodarstwie domowym. Należy mieć na uwadze, że banki stosunkowo restrykcyjnie podchodzą do kwestii uzyskiwanego dochodu. Muszą one być legalne, czyli opodatkowane oraz regularne.

Zobacz również:

Jak poprawić swoją zdolność kredytową, tak aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego? Można zdecydować się na zrezygnowanie z kart kredytowych, spłaceniu zaciągniętych zobowiązań czy staranie się o kredyt z kimś z rodziny.

Kredyt hipoteczny a historia kredytowa

Historia kredytowa to jeden z najważniejszych czynników, które mają wpływ na ocenę wniosku o kredyt hipoteczny przez instytucje bankowe. W przypadku złej historii kredytowej, gdzie widniejemy jako niewypłacalny kredytobiorca w bazie dłużników mamy dość małe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Jednakże zupełny brak historii kredytowej, w przypadku którego nigdy nie zaciągnęliśmy żadnych zobowiązań, nie jest także mile widziany przez banki. Bank nie ma pojęcia, jakimi kredytobiorcami będziemy w przyszłości, gdyż nie daliśmy się poznać od tej strony.

Jak więc zbudować dobrą historię kredytową? Warto przede wszystkim spłacać zobowiązania terminowo. Należy wystrzegać się działań windykacyjnych i komorniczych. Pomóc może także kupowanie sprzętu na raty. Jeśli nigdy nie braliśmy kredytu, to warto skorzystać z ofert produktów finansowych, by podkręcić historię kredytową i zwiększyć naszą wiarygodność.

Kredyt hipoteczny a zabezpieczenie kredytu

Aby uzyskać kredyt hipoteczny niezbędne jest zabezpieczenie kredytu. Pozwala na zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez kredytodawcę w przypadku niewypłacalności klienta. W przypadku zobowiązań o długim okresie spłaty – takich jak kredyty hipoteczne – zabezpieczenie umowy jest swoistym must have. Można spotkać się z wieloma rodzajami zabezpieczenia dla kredytu hipotecznego, które zależy od polityki wewnętrznej banku oraz wyboru określonej formy zabezpieczenia przez kredytobiorcę.

Rodzaje zabezpieczeń dla kredytu hipotecznego:

  • Hipoteka umowna – to czynność przeniesienia na osobę trzecią (na przykład bank) prawa własnościowego danej nieruchomości. Zaciągając kredyt hipoteczny na mieszkanie, cel naszego kredytu jest jednocześnie zabezpieczeniem całego zobowiązania. Jeśli spłacimy zobowiązanie w całości to hipoteka wygaśnie, a nieruchomość pozostanie nasza. Jeśli jednak nie wywiążemy się z umowy, to stracimy nieruchomość na rzecz wierzyciela.
  • Wkład własny – to kwota pieniężna, jaką kredytobiorca wnosi na rzecz finansowanego przez bank zakupu, w tym wypadku nieruchomości. W ten sposób zabezpiecza kredyt hipoteczny i udowadnia bankowi, że zależy mu na inwestycji. Od 2017 roku wymagana wartość wkładu własnego wynosi 20% wartości całej inwestycji. Jednak niektóre instytucje bankowe nadal oferują kredytowanie nieruchomości przy wkładzie własnym równym 10%.
  • Poręczenie kredytu – polega na poręczeniu przez osobę trzecią (poręczyciela), że dopilnuje on terminowej spłaty danego kredytu hipotecznego.
  • Wykupienie ubezpieczenia –  ma pomóc klientowi w spłacie rat kredytu w przypadku zajścia nieoczekiwanych zdarzeń losowych (choroby, utraty pracy, zniszczenia domu czy nawet śmierci kredytobiorcy). Istnieją następujące rodzaje ubezpieczeń na polskim rynku: ubezpieczenie na życie, polisa na wypadek utraty pracy, ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa, polisa na wypadek niezdolności do pracy.
  • blokada środków na koncie –  aby zabezpieczyć spłatę kredytu hipotecznego kredytobiorca posiadający rachunek w danym banku może ustanowić blokadę części środków pieniężnych zgromadzonych na swoim koncie.

Kredyt hipoteczny a cel kredytu

Składając wniosek o kredyt hipoteczny warto mieć na uwadze to, że jest on kredytem celowym na realizację konkretnych inwestycji. Każda instytucja bankowa szczegółowo precyzuje cele, na jaki może być uzyskany kredyt hipoteczny. Kredytobiorca powinien zawsze zapoznać się z wytycznymi danej instytucji finansowej. Jeśli wybrany przez nas cel kredytu hipotecznego nie będzie akceptowany przez bank, to należy liczyć się z tym, że odrzuci wniosek. W tym wypadku warto zapoznać się z ofertami innych instytucji, których cele szczegółowe mogą różnić się między sobą.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.