Podział rynku finansowego

Rynek finansowy, jaki możemy dziś obserwować dzieli się na dwa najważniejsze ogniwa, czy też inaczej mówiąc elementy. Jednym z nich jest rynek pierwotny, który cechuje się tym, że właśnie w tym miejscu dochodzi do sprzedaży nowych emisji papierów wartościowych. Papiery te emitowane są przez inwestora oraz sprzedawane pierwszemu nabywcy. Drugim rodzajem rynku finansowego jest rynek wtórny, na którym dokonują się kolejne transakcje pomiędzy kolejnymi inwestorami. Oprócz tych dwóch podziałów wyróżnić można także rynek finansowy regulowany, w którym wymienia się papiery wartościowe, jakie zostały dopuszczone do obrotu publicznego, oraz rynek nieregulowany, czyli pozagiełdowy. Wedle podziału w rynku regulowanym wyróżnić można także rynek urzędowy, oraz rynek nieurzędowy. Najważniejszym dziś rynkiem papierów wartościowych w Polsce jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. To tutaj dochodzi do emisji papierów wartościowych oraz do ich dalszej wymiany pomiędzy najważniejszymi inwestorami z całego świata.

Hipoteka

Banki, jeżeli już pożyczają środki finansowe w ramach kredytów muszę je w odpowiedni sposób zabezpieczać. Zdecydowanie najchętniej stosowaną przez banki formą zabezpieczenia, w sytuacji, gdy w grę wchodzą naprawdę bardzo okazałe sumy pieniędzy jest hipoteka. Z pewnością każdy słyszał o hipotece, ale nie wszyscy do końca wiedzą, z czym wiąże się owo pojęcie. Na wstępie należy powiedzieć, że hipoteka najczęściej nakładana jest przy kredytach mieszkaniowych, czyli takich, gdzie banki udzielając kredytobiorcy bardzo dużych sum.

Takie zabezpieczenie jest koniecznością, ponieważ pieniądze, które banki udzielają w większości przypadków pochodzą z lokat swoich klientów. Na podstawie tego, co przed momentem zostało powiedziane nie ma się, co dziwić temu, że strona bankowa stara się w jak najpełniejszy sposób zabezpieczyć przed sytuacją, gdzie kredytobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań kredytowych, a jego aktualna sytuacja finansowa nie wróży na tym polu, jakiejkolwiek większej poprawy. Hipoteka przestaje istnieć, kiedy kredytobiorca spłaci całość kredytu.

Rata

Każdy, kto decyduje się na to żeby wziąć kredyt w banku powinien mieć świadomość tego, że będzie musiał na ściśle określonych warunkach spłacać raty. Dla jednych raty kredytu są codziennością i w zasadzie bez pomocy banku przykładowo nie byliby w stanie otworzyć własnego biznesu czy kupić mieszkania. Dla innych rata związana czy to z kredytem czy też z pożyczką jest największą zmorą, od której chcieliby w jak najszybszym czasie się uwolnić.

To, jaką ratę kredytu lub pożyczki będzie miała osoba zainteresowana tego rodzaju formami wsparcia finansowego przez banki zależna jest między innymi od indywidualnych ustaleń, które ostatecznie zostają zawarte w umowie. Jednym z najlepszych sposobów na obniżenie raty kredytu jest staranie się w banku o jak największe obniżenie oprocentowania.  

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.