Wszystko co powinieneś wiedzieć o leasingu samochodowym

Wszystko co powinieneś wiedzieć o leasingu samochodowym
Wszystko co powinieneś wiedzieć o leasingu samochodowym

Leasing jest jednym z najpopularniejszych sposobów na pozyskanie majątku trwałego do firmy. To niezwykle korzystne rozwiązanie, z którego korzystać mogą praktycznie wszyscy przedsiębiorcy . Leasing samochodowy nie wymaga posiadania historii ani nawet zdolności kredytowej. W wielu przypadkach udzielany jest również początkującym firmom. Decydując się na tę formę finansowania powinniśmy posiadać wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z leasingiem. To w gruncie rzeczy prosta forma finansowania, jednak dla osoby, która dotąd nie miała z nią styczności może okazać się problematyczna.

Leasing – co to?

W pierwszej kolejności warto zdefiniować dwa najpopularniejsze na rynku rodzaje leasingu.

Pierwszym z nich jest leasing finansowy, w przypadku którego leasingobiorca wykazuje przedmiot leasingu w ewidencji środków trwałych i samodzielnie poddaje go amortyzacji, dzięki czemu może zaliczyć na poczet kosztów także część odsetkową raty, oraz wszelkie wydatki związane z codzienną eksploatacją majątku.

Z kolei drugim rodzajem jest leasing operacyjny, w którym przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy pozostaje własnością leasingodawcy, który zobowiązuje się w tym czasie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Ponadto – przedsiębiorca może zaliczać do kosztów całą opłatę wstępną, raty leasingowe i opłaty związane z bieżącą eksploatacją samochodu.

Leasing – podstawowe pojęcia

Istnieje kilka kluczowych pojęć w umowie leasingu, które powinny zostać zdefiniowane, aby móc łatwiej zrozumieć cały mechanizm, jakim jest leasing.

Leasingobiorca – osoba, która korzysta z przedmiotu leasingu na określonych w umowie warunkach.

Leasingodawca – właściciel przedmiotu, który przekazuje przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiemu podmiotowi na określony czas i na określonych warunkach.

Wykup – ostateczna, jednorazowa zapłata za leasingowany przedmiot. Zazwyczaj po cenie niższej niż wartość rynkowa, która dokonywana jest z chwilą zakończenia umowy.

Odpisy amortyzacyjne – dokonywane są od momentu wprowadzania do bilansu firmy środka trwałego, lub wartości niematerialnych i prawnych do momentu ich całkowitego zużycia. Odpisy stanowią wymierny wyznacznik zużywania się składnika majątku w czasie.

Amortyzacja – metoda rozliczania kosztów zakupu rzeczy i praw, które nie są zużywane jednorazowo, a których można używać wiele razy lub używać w sposób ciągły przez dany czas.

Umowa leasingu – na co warto zwrócić uwagę?

Decydując się na podpisanie umowy leasingu warto wziąć pod uwagę szereg czynników, które decydować będą o warunkach spłaty umowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o termin spłaty i wysokość rat, sposób rozliczania umowy w przypadku jej wypowiedzenia, warunki wykupu przedmiotu leasingu, warunki ubezpieczenia sprzętu oraz obligatoryjne zabezpieczenie transakcji.

Warto jednocześnie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji, która może być osobnym dokumentem lub znajdować się na stronie internetowej. To w niej zawarte będą wszystkie stawki i pozycje związane z koniecznością uiszczenia opłaty.

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na leasing powinien zapoznać się z warunkami ubezpieczenia sprzętu, które w większości przypadków są obligatoryjne. Firmy leasingowe w większości przypadków korzystają z ramowego ubezpieczenia współpracujących z nimi towarzystw. Istnieje także możliwość ubezpieczenia sprzętu we własnym zakresie, co jest bardzo często tańszą opcją.

Kalkulator leasingu samochodowego – rozsądna opcja

Wiele firm oferujących zawieranie umów leasingowych pozostawia swoim użytkownikom możliwość zdalnego przeliczenia kosztów leasingu, kwoty ubezpieczenia i innych wartości, które są istotne dla zawarcia umowy leasingowej. To prosty i szybki sposób, aby przekonać się czy podejmowane przez nas działania są rozsądne.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.